GENERELLE VILKÅR

Gælder fra 15.april 2021

1. Generelt

Disse vilkår er gældende for alt salg fra Teletec Connect A/S (kaldet Teletec), til registrerede forhandlere (kaldet kunde), såfremt intet andet er aftalt.

Kunden formodes at have accepteret disse vilkår når bestillingen afgives til Teletec. Bestillingen kan afgives pr. telefon, E-post, webhandel eller ved personlig kontakt mellem en sælger fra Teletec og kunden.

2. Priser
Samtlige priser er stykpriser hvor intet andet er nævnt. Samtlige priser er netto installatør excl. moms og fragt. Teletec forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. Priser på produkterne vises for ind loggede kunder på: www.teletec.dk. Tilbudte priser er i danske kroner og vi forbeholder os retten til at justere prisene ved eventuelle valutaændringer ±2 % mod gældende indkøbsvaluta.

3. Leveringsbetingelser

Fra Teletecs centrallager i Stockholm: Leverancen sker normalt med Bring og faktureres til gældende priser hos Bring.

Fra Teletecs lager i Herlev: Leverancen sker normalt med TNT og faktureres til gældende priser hos TNT.

Leverancer til Teletec Pick-Up-Point i Herlev: Er altid uden beregning. Se særlige vilkår for levering på Pick-Up-Point: www.teletec.dk.

Kontroller venligst, at leveringen stemmer overens med den vedlagte følgeseddel. Indsigelser skal være Teletec i hænde senest 7 dage efter modtagelse af leveringen. Retten til at gøre krav hos Teletec eller transportøren udløber efter den angivne frist.

4. Leveringstid

Normalt leveres produkterne på bestillingsdagen hvis ikke andet er aftalt. Visse produkter kan dog være bestillingsvare.

Ved forsendelse med Bring fra centrallager i Stockholm er leverancen normalt fremme næste hverdag – ved forsendelser over Storebælt kan der dog gå en hverdag mere.

Leverancer som sendes fra kontoret i Herlev med TNT er normalt fremme næste hverdag.

Teletec fraskriver sig ethvert ansvar for leveringsforsinkelser grundet forsinkede leverancer fra producenter eller transportører.

5. Lagervarer, bestillingsvarer og lagerstatusvarer

Lagervarer er produkter, som Teletec normalt har på lager, og som er inkluderet i det almindelige sortiment. Bestillingsvarer er produkter, der bestilles på vegne af kunden. Lagerstatusvarer er produkter, der sælges under specifikke kampagner og ofte reduceres i pris. Annullering af ordrer, der indeholder bestillingsvarer eller lagerstatusvarer, er ikke mulig. Bestilte varer eller lagerstatusvarer returneres heller ikke. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt produktet er en lagervare, bestillingsvare eller lagerstatusvare, er det kundens ansvar at kontakte Teletec inden bestilling for at få dette bekræftet.

6. Stop af leverancer

Såfremt kreditgrænsen overskrides eller der er forfaldne fakturaer stoppes alle leverancer til kunden. Kunden er ansvarlig for at kontakte Teletec omgående såfremt der findes anledning til at fakturaen ikke kan betales til forfaldsdag.

7. Betalingsbetingelser

Forhandlere kan ansøge om kredit og kreditniveauet fastsættes efter normal kreditvurdering. Betaling 20 dage netto eller kontant. Fakturaer sendes normalt via E-post. Printede fakturaer tillægges et gebyr på kr. 40,-

Betaling efter forfaldsdag tillægges med 12 %. Avgift 50 kr.

8. Kreditnotaer
En kreditnota som udstedes af Teletec kan benyttes som afdrag ved betaling af faktura.
Kunden har ansvaret for at kreditnotaen anvendes og skal meddele Teletec ved betaling at kreditnotaen anvendes som modregning.Såfemt kunden ikke anvender en kreditnota inden 12 måneder fra udstedelsesdato har Teletec ret til at annulere kreditnotaen og kunden har derefter ingen ret til nogen form for erstatning eller betaling for denne.

9. Garanti, returvarer og reklamationer
Vilkår og regler gældende garantier, returneringer og reklamationer, se separat bilag GARANTI- OG RETURVILKÅR på www.teletec.dk.

10. Ansvarsbegrænsning
Udover hvad som påberåbes ovenfor samt i bilag fraskriver Teletec sig fra alt ansvar for såvel direkte som indirekte som kan opstå pga. fejl eller brister i produkterne. Denne ansvarsbegrænsning gælder personer-, sag eller økonomisk tab hvad slags det end måtte være, som kan opstå ved anvendelsen af produktet. Teletec´s ansvar er således begrænset til udelukkende at ombytte produktet eller foretage reperation i henhold til producentens anvisninger.

11. Force majeure
Teletec fraskriver sig ethvert skadeansvar ved leverings forsinkelser eller helt udebleven leverance på grund af hændelser udenfor Teletec´s kontrol. Teletec kan således ikke drages til ansvar for køberens eventuelle krav fra tredje person i spørgsmål om forsinket, udebleven eller fejlagtig levering etc.

12. Forbehold
Teletec tager forbehold for eventuelle trykfejl, model- og konstruktionsændringer i produktkataloger, brochurer, prislister, hjemmeside og i andre publikationer. Teletec forbeholder sig også retten til at forandre produkterne og produktsortimentet, som Teletec markedsfører uden yderligere varsel.

13. Ændring af vilkår

Særskilte aftaler, ændringer eller tillæg til denne aftale og tilhørende bilag skal være skriftlige og underskrives af både Teletec og kunden. Teletec forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene uden forudgående meddelelse. Aktuelle vilkår vil være tilgængelige www.teletec.dk.

14. Web-konto
Loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til webkonti på Teletecs hjemmeside skal håndteres, så de ikke kan misbruges. Ved at opgive sine login-oplysninger til andre kunder bekræftes derfor, at personen er berettiget til at placere ordrer i kundens navn, og kunden er ansvarlig for sådanne ordrer i forhold til Teletec. For web-konti, der tilhører juridiske personer, anses alle personer, der har adgang til loginoplysningerne til webkontoen, som lov til af give ordre på vegne af personen. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til deres login-oplysninger, er det kundens ansvar straks at underrette Teletec om dette og ændre deres adgangskode.

15. Behandling af personoplysninger
Når Teletec er den dataansvarlige: I forbindelse med kundernes ordrer for produkter og tjenesteydelser, som behandler personoplysninger om kundekontakt ( "business repræsentanter") til de formål og på de vilkår, der er anført i Teletecs fortrolighedspolitik. Ved at oprette en konto hos Teletec bekræfter kunden, at kunden har underrettet de relevante virksomhedsrepræsentanter om Teletecs behandling af deres personoplysninger og indhentet deres samtykke til behandlingen.

16. Bagvedliggende tjenester

I tilfælde af at et leveret produkt er afhængigt af en underliggende cloudtjeneste for f.eks. drift eller datalagring leveret af en anden leverandør end Teletec, kan yderligere betingelser gælde med hensyn til f.eks. serviceniveauer, garantier, priser og licenser osv. Teletecs ansvar i denne henseende er begrænset til det, der er angivet i sådanne vilkår.

Teletec garanterer funktionaliteten i de underliggende tjenester i samme periode som produktgarantien. Hvis der opstår noget uforudset i garantiperioden, der får den underliggende service til at blive deaktiveret, vil Teletec være behjælpelig med at anbefale en erstatningstjeneste.

Tjenester såsom cloudtjeneste, videolagring, videostreaming osv., som er gratis eller inkluderet i hardwareprisen, kan blive opkrævet afhængigt af ændrede forhold. Andre priser kan justeres i overensstemmelse med punkt 2 Priser.

I alle tilfælde, hvor kunden bruger eller videresælger en underliggende cloudtjeneste eller licens, forpligter kunden sig til at overholde betingelserne i slutbrugernes licensbetingelser for slutbrugere (slutbrugerlicensaftale).

Med hensyn til produkter, som Teletec tilbyder; tjenester i form af et abonnement, kører sådanne abonnementer i en fast periode, som vises, når abonnementet starter på det respektive abonnement, fra den dato, hvor abonnementet aktiveres. Hvis kunden ikke opsiger abonnementet senest 30 dage før det udløber, forlænges det automatisk med yderligere 12 måneder.GARANTI- OG RETURVILKÅR

Gælder fra 15.april 2021

1. Generelt

Dette er et bilag Teletec Connect A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

Disse vilkår er gældende for alt salg fra Teletec Connect A/S (kaldet Teletec), til registrerade forhandlere (kaldet kunde), såfremt intet andet er aftalt.

Kunden formodes at have accepteret disse vilkår når bestillingen afgives til Teletec. Bestillingen kan afgives pr. telefon, E-post, webhandel eller ved personligkontakt mellem en sælger fra Teletec og kunden.

2. Vigtigt gældende returvarer uanset årsag

Inden et produkt kan sendes/afleveres til Teletec skal kunden ansøge om RMA-nummer. Dette gælder ved enhver form for returnering f.eks. retur for kreditering, retur for reparation, retur for garantiombytning, retur pga. fejl i leverancen etc.

RMA-nummer ansøges via hjemmesiden www.teletec.dk.

Ved ansøgning om RMA nummer skal kunden altid opgive Teletecs ordrenummer eller fakturanummer som fastslår købsdatoen. Såfremt produktet er bestilt via vores grossistpartnere skal kopi af indkøbsfakturaen vedhæftes RMA-ansøgningen.

På RMA-ansøgningen skal kunden angive årsagen til returnering og fejlbeskrivelse vedhæftes.

RMA-nummer skal være tydeligt noteret på pakkens yderside og RMA blanketten skal pakkes sammen med produktet i pakken.

Teletec accepterer kun at håndtere returnerede produkter såfremt returforsendelsen er mærket med et gyldigt RMA nummer. Hvis RMA-nummeret mangler returneres forsendelsen til kunden uden varsel. Returneringer som ikke stemmer overens med det ansøgte RMA nummer sendes retur til kunden uden varsel. For fejlagtige returnerede forsendelser jvf. dette afsnit debiteres kunden for fragtomkostninger samt en håndteringsafgift på kr. 250,-.

Produkter som kunden sender retur til Teletec skal pakkes forsvarligt jvf. punkt 7.

Kunden er ansvarlig for leverings risikoen og fragtomkostninger.

Teletec accepterer kun returforsendelser der er fremsendt til:

Teletec Connect A/S, Afd.:RMA, Virkeholm 3D 2730 Herlev

3. Fejlleverede produkter
Såfremt Teletec har fremsendt fejlagtige produkter kan disse returneres kostfrit hvis RMA ansøgning sker inden 14 dage fra leverance/fakturadato. Teletec sender derefter snarest et nyt produkt og vedlægger en fragtseddel for returnering af det fejlleverede produkt.

4. Ubrugte produkter

Teletec krediterer ubrugte produkter som har et gyldigt RMA nummer og returneres 14 dage fra fakturadato. Bestillingsvarer og lagerstatusvarer kan ikke returneres.

Ved returnering efter 14 dage kan disse varer returneres mod betaling af et returgebyr på minimum 30 % af varens salgspris og et håndteringsgebyr på kr. 250,- debiteres kunden.

Efter 50 dage accepteres ingen returneringer og et RMA nummer kan ikke udfærdiges.

Returnerede produkter skal ikke være anvendte og i ubrudt, hel og ren originalemballage. Hvis produktet som returneres ikke opfylder disse krav sendes de retur og fragtomkostninger og håndteringsafgift kr. 250,- debiteres kunden.

5. Defekt produkt

I forbindelse med RMA registreringen skal kunden angive en tydelig fejlbeskrivelse. Produkter uden fejlbeskrivelse eller produkter som angives som defekte men som viser sig at fungere ved test, bliver returneret til kunden. Fragtomkostninger samt håndteringsafgift kr.250,- debiteres kunden

Kunden er ansvarlig for fragtomkostninger til/fra Teletec

Teletec forbeholder sig retten til at bestemme om et konstateret defekt produkt skal:

A) repareres (se beskrivelse i punkt 6)

B) erstattes med et andet repareret produkt

C) erstattes med et tilsvarende nyt produkt

D) krediteres

Hvis produktet er under garanti betaler Teletec for fragtomkostningerne retur til kunden.

Hvis produktet ikke er under garanti debiteres kunden for reparationen alternativt udgiften til et alternativt produkt. Fragtomkostninger samt håndteringsafgift kr. 250,- debiteres kunden.

6. Transportskader og emballage

Kunden er ansvarlig for at reklamere over transportskader direkte til transportøren.

For at undgå transportskader ved returnering til Teletec skal kunden anvende godkendt fragtemballage. Produktet bør transporteres i originalemballage for at opnå den bedste beskyttelse. Ved returnering af nye produkter skal produktet behandles som nyt dvs. produktet skal beskyttes med ydre emballage. Originalemballage som er kantstødt, skadet af pakketape eller adresse mærkater etc. sidestilles med ødelagt emballage og transportskader. Alle transportskader forudsaget af ødelagt emballage debiteres kunden.

7. Direkte ombytte

På visse produkter sker et direkte ombytte. Kunden vil derefter modtage et erstatningsprodukt for det defekte/fejlleverede produkt inden det er returneret til Teletec. En faktura genereres og sendes til kunden og krediteres når det defekte/fejlleverede produkt er returneret til Teletec. Såfremt produktet ikke er ankommet til Teletec indenfor 20 dage anses Kunden at have valgt at beholde produktet og fakturaen kan ikke længere krediteres.

Når kunden har fået et nyt produkt i direkte ombytte skal original emballagen genanvendes og alt tilbehør skal medsendes i returforsendelsen til Teletec. Produkter som sendes retur skal behandles som nye. Hvis originalemballagen eller tilbehør er savnet/skadet ved returnering til Teletec vil kreditnotaen reduceres modsvarende omkostningerne for Teletec.

8. On site service

På visse produkter tilbyder producenten On site Service. Denne service omfatter reparation eller ombytning af hardwarekomponenter på den adresse hvor produktet er installeret. Servicen omfatter ikke fejlsøgning eller drift af softwarerelaterede fejl. For at aktivere On site Service kræves det, at kunden fremsender en fejlanmeldelse. Denne fejlanmeldelse skal inkludere komplet information om bl.a. produktmodel, serienummer, installationsplads samt en detaljeret fejlbeskrivelse. Teletec formidler kundes fejlanmeldelse til producenten. On site Service er kun gyldig i de tilfælde at producenten vurderer at den fejlbeskrivelse som er angivet i fejlanmeldelsen er relateret til fejl i produktets hardware garanti. Servicearbejde på installationspladsen udføres af producenten alternativt en af producentens udpeget underleverandør.

9. Bagvedliggende tjenester

I tilfælde af at et leveret produkt er afhængigt af en underliggende cloudtjeneste for f.eks. drift eller datalagring leveret af en anden leverandør end Teletec, kan yderligere betingelser gælde med hensyn til f.eks. serviceniveauer, garantier, priser og licenser osv. Teletecs ansvar i denne henseende er begrænset til det, der er angivet i sådanne vilkår.

Teletec garanterer funktionaliteten i de underliggende tjenester i samme periode som produktgarantien. Hvis der opstår noget uforudset i garantiperioden, der får den underliggende service til at blive deaktiveret, vil Teletec være behjælpelig med at anbefale en erstatningstjeneste.

Tjenester såsom cloudtjeneste, videolagring, videostreaming osv., som er gratis eller inkluderet i hardwareprisen, kan blive opkrævet afhængigt af ændrede forhold. Andre priser kan justeres i overensstemmelse med punkt 2 Priser.

I alle tilfælde, hvor kunden bruger eller videresælger en underliggende cloudtjeneste eller licens, forpligter kunden sig til at overholde betingelserne i slutbrugernes licensbetingelser for slutbrugere (slutbrugerlicensaftale).

Med hensyn til produkter, som Teletec tilbyder; tjenester i form af et abonnement, kører sådanne abonnementer i en fast periode, som vises, når abonnementet starter på det respektive abonnement, fra den dato, hvor abonnementet aktiveres. Hvis kunden ikke opsiger abonnementet senest 30 dage før det udløber, forlænges det automatisk med yderligere 12 måneder.VILKÅR FOR PICK-UP-POINT

Gælder fra 6.marts 2017

1. Generelt

Dette er et bilag til Teletec Connect A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

Kunden formodes at have accepteret disse vilkår når bestillingen afgives til Teletec Pick-Up-Point.

2. Definition af Pick-Up-Point
Pick-Up-Point er et udleveringsted i tilknytning til et Teletec kontor.

3. Bestilling
Kunden bestiller varer via telefon, E-post eller webhandel og vælger Pick-Up-Point Herlev som leverance sted

4. Fragtomkostninger
Leverancer til Pick-Up-Point er altid uden beregning.

5. Leverance og SMS-advisering

Når varerne på Pick-Up-Point er klar sendes en SMS til kunden for at bekræfte at varerne er klar til afhentning. Der kan opstå uforudsete hændelser som gør at forsendelser indimellem er forsinkede.

Hvis der ikke er modtaget nogen SMS er leverancen forsinket og kan ikke hentes. Kontakt Teletec for at spore forsendelsen.

6. Leveringstider
Pick-Up-Point Herlev: Sker bestilling inden 15:00 på hverdage kan forsendelsen normalt hentes efter modtagelse af SMS hverdagen efter.

7. Tidsfrist for afhentning

Du kan hente varerne i kontorets åbningstid indenfor 50 dage, men fakturaen sendes ved leverance til Teletec Pick-Up-Point. Ved returnering gælder Teletec´s GARANTI- OG RETURVILKÅR. Bemærk at fakturadatoen gælder for fastsættelsen af returretten og en vare anses for at være leveret når den er placeret i Pick-Up-Point for afhenting.

Fra varerne er ankommet til PICK-UP-POINT ligger de til afhentning i 50 dage. Har kunden ikke afhentet varerne Pick-Up-Point inden 50 dage har Teletec ret til at A) sende varerne og debitere fragtomkosninger samt en håndteringafgift på kr. 250,-, eller B) Overtage ejerskabet uden at der udstedes en kreditnota. Kunden har derefter ingen ret til nogen erstatning eller betaling for de uafhentede varer.

9. Adresse till Pick-Up-Point
Herlev: Virkeholm 3D, 2730 Herlev.

COPYRIGHT © 2022. TELETEC CONNECT