Skjul

Manualer

Til NookBox tilbyder vi forskellige former for manualer og guider. Vi har også en FAQ, der præsenteres på getnookbox.com.

Nedenfor følger vores Quick Guide der giver en let vej til et idriftsat anlæg. Vores komplette manual og Finder-softwaren kan hentes under NookBox G2 Kit produktbeskrivelsen eller klik via linket her >>

 

Quick Guide

1. Medfølgende dele i dit Nookbox startkit

1. Gateway / Centralapparat med indbygget batteribackup & GSM
2. Strømadapter
3. Netværkskabel
4. Magnetkontakt
5. IR-detektor
6. Betjeningspanel

 

2. Forberedelser

Placera gateway et tilgængeligt sted, gerne tæt på et netværks- og strømstik, helst tæt på gatewayens endelige placering

 

3. Registrering af systemet

Gå ind på www.mynookbox.com i din webblrowser og vælg sprog til dansk, og klik på "Ny Bruger". Følg derefter anvisningerne på skærmen og angiv de ønskede informationer. Du skal angive MAC-adressen på din Nookbox gateway. MAC-adressen finder du på undersiden af din gateway

Når din gateway er tilsluttet og logget på, har du 15 minutter til at gennemføre registreringen. Hvis registreringen ikke er gennemført indenfor 15 minutter, tag strømmen fra gatewayen og deaktivér batteriet. Genstart derefter gatewayen. Du har nu igen 15 minutter til at afslutte registreringen
.

 

4. Log ind

Du har nu modtaget en aktiveringsmail til den e-mail du har angivet ved registreringen under punkt 3. Åben mailen og klik på aktiveringslinket for at komme videre til log ind siden på www.mynookbox.com.

 
 

5. Enheder

De medfølgende enhder i Nookbox startkittet er allerede indlæst i systemet og behøver ikke indlægges manuelt. Vi anbefaler at du udfører en gangtest på den forventede installationsplacering, inden du monterer detektorerne permanent.

For at indlæse andre enheder, der er kompatible med NookBox, se FAQ under supportfanen 

 

6. Til- og frakobling af systemet via betjeningspanelet

Trin 1

Angiv din kode. (Default kode er 1234 som du skal ændre ved installationen)

Trin 2
Klik på knappen for ønsket tilstand. Låst hængelås for fuld tilkobling, symbolet med hus for at hjemmetilkoble eller åben hængelås for at frakoble alarmen 

Trin 3
Ved succesfuld til- eller frakobling markeres den valgte funktion.

Fuldt tilkoblet
Hvis et system er fuldt tilkoblet, vil alle detektorer være aktiveret og vil ved påvirkning udløse alarmen eller starte indgangstiden afhængigt af hvordan enhederne er sat op i programmet.

Når indgangstiden starter, har brugeren en forhåndsvalgt tid til at frakoble systemet  

Hvis indgangstiden udløber, inden brugeren har angivet korrekt kode, udløses alarmen. 

Hvor lang tid indgangstiden er, sættes op i programmet via MyNookBox portalen.

Hjemme tilkobling
Hvis et anlæg tilkobles i hjemmetilstand, aktiveres de detektorer, der har angivet en handling under funktionen "hjemme tilkoblet". Denne tilstand anvendes, når du f.eks. vil have døre og vinduer til at aktivere alarmen, men du er hjemme. 

 

7. Håndtering via App

I sikkerhedsmenuen er muligt at til- og frakoble anlægget.

I Automationsmenuen finder du en oversigt over smart hjems tilbehøret. Dette kan styres direkte fra app'en.

I menuen kamera kan du se live video  fra IP-kameraer i kombination med premium service.

I hændelsesmenuen visees en liste over alle hændelser. 

Øverst til højre klikker du på tandhjulet for at ændre dine personlige indstillinger, kodeord og meddelelsesindstillinger.

 

8. Indstillinger via MyNookBox portalen

Via MyNookBox portaIen finder du følgende menuer:

– Sikkerhed 
– Automation
– Kamera
– Hændelse
– Indstilling

Sikkerhed
Ändra larmläget, få en överblick över dina tillbehör och för att manuellt hämta bilder.

Automation
Här får du en översikt över dina Smarta hem tillbehör. Så snart de lagts till i systemet visas de här. I gruppmenyn kan du lägga till valfria enheter i en grupp så du kan samla dina enheter i t.ex. olika rum. I menyn Scene kan du programmera individuella Smarta hem-scenarier.

Kamera
Här kan du titta på livevideo när du har registrerat en IP-kamera i systemet (IPC-S1) och valt premium service.

Händelse
I menyn händelseminne hittar du en översikt över allt som hänt i systemet. Exempel på det som loggas är till och frånkopplingar, fel, larm o.s.v. De 500 senaste händelserna sparas.

Inställning

– Enhet
– Centralenhet
– Rapporter

Via länken inställningar ombeds du att slå in din PIN kod. Det finns tre olika login-möjligheter:

Huvudanvändare för område 1 (Default PIN-kod: 1111)
Huvudanvändare för område 2 (Default PIN-kod: 2222)
Installatör: (Default PIN-kod: 5555)

Enhet (Huvudanvändare)
Här kan du namnge dina enheter, ange områdestillhörighet och utföra gångtest.

Enhet (Installatör)
Utökade funktioner för dina enheter. Lägg till, ta bort och ändra funktioner.

Centralenhet (Huvudanvändare)
Här lägger du till användarkoder och till- och från notifieringar. Här ändrar du även huvudkoden.

Centralenhet (Installatör)
Här ställer du in dina systemval, exempelvis in och utpasseringstiderna, ljud mm.

Rapporter (Installatör)
Inställningar för larmrapporter och möjlighet för uppkoppling mot larmcentral.

 

9. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger når du följande menyer;

Konto
Skapa nya konton för inloggning i systemet.

Meddelande
Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. SMS-meddelanden är endast tillgängliga för er med Sim-kort med sms funktion.

 

10. Support

För support vänligen kontakta din NookBox återförsäljare. Enklare frågor och svar finner du under menyfliken support.


Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!