Skjul

Manualer

Til NookBox tilbyder vi forskellige former for manualer og guider. Dem finder du her
Vi har også en FAQ - den finder du her

Nedenfor følger vores Quick Guide der giver en let vej til et idriftsat anlæg. Vores komplette manual og Finder-softwaren kan hentes under NookBox G2 Kit produktbeskrivelsen eller klik via linket her >>

 

Quick Guide

1. Medfølgende dele i dit Nookbox startkit

1. Gateway / Centralapparat med indbygget batteribackup & GSM
2. Strømadapter
3. Netværkskabel
4. Magnetkontakt
5. IR-detektor
6. Betjeningspanel

 

2. Forberedelser

Placér gateway et tilgængeligt sted, gerne tæt på et netværks- og strømstik, helst tæt på gatewayens endelige placering

 

3. Registrering af systemet

Gå ind på www.mynookbox.com i din webrowser og vælg sprog til dansk, og klik på "Ny Bruger". Følg derefter anvisningerne på skærmen og angiv de ønskede informationer. Du skal angive MAC-adressen på din Nookbox gateway. MAC-adressen finder du på undersiden af din gateway

Når din gateway er tilsluttet og logget på, har du 15 minutter til at gennemføre registreringen. Hvis registreringen ikke er gennemført indenfor 15 minutter, tag strømmen fra gatewayen og deaktivér batteriet. Genstart derefter gatewayen. Du har nu igen 15 minutter til at afslutte registreringen
.

 

4. Log ind

Du har nu modtaget en aktiveringsmail til den e-mail du har angivet ved registreringen under punkt 3.
Åben mailen og klik på aktiveringslinket for at komme videre til log ind siden på www.mynookbox.com.

 
 

5. Enheder

De medfølgende enheder i Nookbox startkittet er allerede indlæst i systemet og behøver ikke indlægges manuelt. Vi anbefaler at du udfører en gangtest på den forventede installationsplacering, inden du monterer detektorerne permanent.

For at indlæse andre enheder, der er kompatible med NookBox, se FAQ under supportfanen 

 

6. Til- og frakobling af systemet via betjeningspanelet


Trin 1
Angiv din kode. (Default kode er 1234 som du skal ændre ved installationen)

Trin 2
Klik på knappen for ønsket tilstand. Låst hængelås for fuld tilkobling, symbolet med hus for at hjemmetilkoble eller åben hængelås for at frakoble alarmen 

Trin 3
Ved succesfuld til- eller frakobling markeres den valgte funktion.

Fuldt tilkoblet
Hvis et system er fuldt tilkoblet, vil alle detektorer være aktiveret og vil ved påvirkning udløse alarmen eller starte indgangstiden afhængigt af hvordan enhederne er sat op i programmet.

Når indgangstiden starter, har brugeren en forhåndsvalgt tid til at frakoble systemet  

Hvis indgangstiden udløber, inden brugeren har angivet korrekt kode, udløses alarmen. 

Hvor lang tid indgangstiden er, sættes op i programmet via MyNookBox portalen.

Hjemme tilkobling
Hvis et anlæg tilkobles i hjemmetilstand, aktiveres de detektorer, der har angivet en handling under funktionen "hjemme tilkoblet". Denne tilstand anvendes, når du f.eks. vil have døre og vinduer til at aktivere alarmen, men du er hjemme. 

 

7. Håndtering via App

I sikkerhedsmenuen er muligt at til- og frakoble anlægget.

I Automationsmenuen finder du en oversigt over smart hjems tilbehøret. Dette kan styres direkte fra app'en.

I menuen kamera kan du se live video  fra IP-kameraer i kombination med premium service.

I hændelsesmenuen visees en liste over alle hændelser. 

Øverst til højre klikker du på tandhjulet for at ændre dine personlige indstillinger, kodeord og meddelelsesindstillinger.

 

8. Indstillinger via MyNookBox portalen

Via MyNookBox portaIen finder du følgende menuer:

– Sikkerhed 
– Automation
– Kamera
– Hændelse
– Indstilling

Sikkerhed
Ændre alarmtilstand, få et overblik over din tilbehør samt manuelt hente billeder.

Automation
Her får du et overblk over dine Smarthjems enheder. Så snart de lægges ind i systemet, vises de her. I gruppemenuen kan du lægge valgfrie enheder i en gruppe, så du kan samle dine enheder for eksempel efter funktion eller forskellige rum. I menuen scene kan du programmere individuelle Smarthjems scenarier. 

Kamera
Her kan du se live video, hvis du har registreret et IP-kamera i systemet (IPC-S1) og tilkøbt Premium service.

Hændelse
I menuen hændelser får du et overblik over alt hvad der er sket i systemet. For eksempel til- og frakoblinger, systemtest, lavt batteri, alarmer mv. De seneste 500 hændelser gemmes.   

Indstillning

– Enhed
– Panel
– Rapport

Ved menupunktet indstilling bliver du anmodet om at angive din PINkode. Der findes 3 forskellige login-muligheder:

Primærbruger for område 1 (Standard PIN-kode: 1111)
Primærbruger for område 2 (Standard PIN-kode: 2222)
Installatør: (Standard PIN-kode: 5555)

Enhed (Primærbruger)
Her kan du navngive dine enheder, angive hvilket område de tilhører samt udføre gangtest.

Enhed (Installatør)
Udvidede funktioner for dine enheder. Tilføj og fjern enheder samt andre funktioner.

Panel (Primær bruger)
Her kan til tilføje brugerkoder samt aktivere og deaktivere notifikationer. Du kan også ændre masterkoden.

Panel (Installatør)
Her opsætter du dine systemvalg, for eksempel ind- og udgangstider, lyd mv.

Rapport (Installatør)
Indstillinger for alarmrapporter og mulighed for opkobling mod kontrolcentral.

 

9. Meddelelser og kontoindstillinger

Under dit kontonavn oppe til højre får du følgende menuer;

Konto
Skab nye konti for indlogning i systemet.

Meddelelser
Her kan du tilpasse dine indstillinger for push- og mailbeskeder. SMS-beskeder er kun tilgægngelige når der er et SIM-kort med sms-funktion installeret.
 

10. Support

For support venligst kontakt din NookBox partner/forhandler. Simple spørgsmål og svar finder du under menupunktet support.


Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!