Välkommen att ta del av Teletecs integritetspolicy. Här försöker vi förklara hur vi på Teletec behandlar personuppgifter och hur vi på bästa sätt vill värna om dina rättigheter och integritet.

1. Allmänt
Teletec värderar skyddet av personuppgifter och vi har ett löpande arbete för att skydda våra kunders integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Teletec Connect AB, org.nr. 556470-4475, Ostmästargränd 8, 120 40 Årsta, e-post: customeraccount@teletec.se, (”Teletec”, ” vi”, ”oss”, och ”vår”) behandlar personlig information.

2. Parter
Du/Ditt företag kallas nedan för Kunden. Du som är användare genom ett företag och har egna inloggningsuppgifter till Teletecs webbtjänster kallas nedan för Användaren.

3. Vad är personuppgifter?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

4. Personuppgiftsansvarig
Teletec är personuppgiftsansvarig för Teletecs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Teletec är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av kundkonto/webbkonto.

5. När behandlar vi dina personuppgifter?
För att du som kund eller användare ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra produkter eller tjänster eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Den personliga informationen vi behandlar är data som du aktivt tillhandahållit oss genom att ansöka om kundkonto, webbkonto eller fylla i olika typer av formulär som exempelvis en anmälan till ett event. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal. Vi samlar kontinuerligt in hur webbanvändare använder och rör sig på webbplatsen och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

6. Syfte med behandling av personuppgifter är många
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål: Förbättra vår support Din information hjälper oss att ge dig bättre och effektivare support i olika sammanhang. Tillgång till externa tjänster För att vi ska kunna ge tillgång till tjänster i exempelvis externa molntjänster. Förbättra och optimera vår webbsida Utifrån insamlat material kan vi lättar prioritera och utföra rätt förbättringsarbeten på vår webbplats. Ge dig en mer personlig service Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse. Upptäcka felaktigheter Hitta direkta fel på webbplatsen.

7. Förbättra vår kommunikation
Som Kund eller Användare har en e-postadress angivits vid registrering. Denna adress användas för att skicka information och uppdateringar om din order, företagsnyheter, driftstörningar, information om andra liknande produkter och tjänster, Teletecs event och nyhetsbrev etc. Viktigt! Du kan när som helst avbryta din prenumeration av nyhetsbrev genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick eller genom avanmälan på Teletecs webbplats. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

8. Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte och sprider inte din personliga information. I de fall tredje part får tillgång till personuppgifter är det endast betrodda partner och aldrig för profit eller spridning utan enbart för utveckling, support, drift eller tjänster som syftar till att lyfta användarupplevelsen. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning. Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Våra tjänsteleverantörer får endast använda insamlad information för oss och har i övrigt inte rätt att behandla eller sprida informationen i något syfte.

9. Cookies
Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Teletecs webbplats använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i vår e-handel samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare. Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Cookies på teletec.se

- Domän       Beskrivning                                Typ                               Namn                                          Ändamål                                    Giltighet
- Teletec        Webbplatsfunktionalitet
- Google        Beteende-data
- Hotjar          Beteende-data
- albacross   Beteende-data                          persistent cookie         nQ_cookieId / nQ_visitId             Identifiera användare                1 år

10. Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar dina uppgifter så länge du är Kund eller Användare hos Teletec eller det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Vid avslut av kundrelation har Teletec rätt att radera alternativt anonymisera Användarens personuppgifter.

11. Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss via customeraccount@teletec.se. Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

12. Länkar till tredje part
Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

13. Ändringar i denna integritetspolicy
Teletec förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen. Senast uppdaterad: 2018-05-22.

14. Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör gärna av dig via e-post: customeraccount@teletec.se eller kontakta Jonas Fermefors på telefon: 08-602 16 39

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT